Hantera förändringar i företaget

 

Förändringar är ett ord som ofta har en negativ klang inom företagsvärlden. Vi vet ju alla att det inte alltid är fallet, men förändringar betyder ofta att man måste lägga ned tid och arbete på annat än just kärnverksamheten. Och detta kan absolut komma till en kostnad. Men kan man hantera förändringar på rätt sätt kan en hel del av farhågorna minimeras.

Att vara öppen för förändringar är en bra egenskap att ha som företagare. Ju mer benägen man är att aldrig förändras desto hårdare drabbas man ofta av förändringsarbeten. Men även de mest öppensinnade kan kämpa med förändringar ibland. Att därför ta hjälp av någon kan vara ett mycket smart val.

Förändring kan drabba hela företaget och alla som är anställda på det. Personer i ledande positioner bör därför vara medveten om hur gemene medarbetare påverkas av förändringen och vad de tycker och tänker om det. Detta blir oftast ännu viktigare om förändringen betyder att man måste göra en eller flera uppsägningar. I detta fall är det inte bara de som blir uppsagda som påverkas utan även alla som arbetat med dem.

När man genomgår en förändring är det viktigt att hela tiden hålla kommunikationen på företaget öppen. Alla borde ha en uppfattning om vad företaget har för värderingar och prioriteringar och hur dessa motiverar förändringen. När man förstår anledningen bakom förändringarna är det i regel mycket enklare att acceptera dem.

Har man tydliga förvarningar om förändringen som komma skall är det ofta viktigt att informera om denna i god tid. Omständigheter kan så klart spela en viktig roll i om detta är möjligt eller inte, men människor har i regel ett naturligt motstånd till förändringar av deras vardag. Kan man ge dem tid och reflektera över detta och kunskapen att förstå sig på anledningarna bakom förändringarna ökar man chansen för ett bättre förändringsarbete.