Att anställa personal med rätt kompetens

 

Personalen är företagets viktigaste resurs. Utan personal med rätt kompetens kommer inte företaget att fungera bra eller vara effektivt. Med rätt personal som har rätt kompetens och är bra på att samarbeta och sprider energi kommer arbetsplatsen fungera bra.

Personal som trivs gör ett bra jobb. Det är givande för samtliga parter när förhållandet mellan arbetsgivare och anställd fungerar väl. Men tyvärr innebär en felrekrytering många olika problem varav samtliga kan vara komplicerade att rätta till. Det är helt enkelt mycket att tänka på vid en rekrytering. En anställd med en lön på 30 000 kronor i månaden kostar ungefär en halv miljon kronor om året. Att anställa fel person kan därför bli ett mycket dyrt misstag.

Hur säkerställa att rätt person får jobbet?

Den gamla skolan att gå på magkänsla och ett fast handslag är inte ett effektivt sätt att hitta ny personal till ditt företag. Det är bättre att ta hjälp av experter. Effektiva rekryteringsprocesser anpassas utifrån rollen som tillsätts och ökar dramatiskt chansen att rätt person får jobbet samt stannar och utvecklas länge i rollen.

Med rätt personal kommer företaget att blomstra och även att vara en trevlig plats att vistas på. Hur rekryterar du nästa gång?